Bạn nào làm cho WB, ADB, JICA, EDCF ... hoặc biết thông tin về các dự án ODA cho xây dựng hạ tầng email cho admin@daugau.net nhé, mình xin cảm ơn & hậu tạ!